آموزش پیدا کردن فرکانسهای آفلاین و آنلاین

 

سایت نمونه برای فرکانسهای آپدیت کلیه ماهواره های جهان

برای مشاهده اخرین تغییرات و اخرین فرکانس های فعال به سایت زیر مراجعه

فرمایید:

http://www.flysat.com/satlist.php

از لیست جهت ها جهت مورد نظر رو انتخاب میکنیم

 

همیشه فرکانسهای آفلاین و آنلاین با رنگ آبی فیروزه ای نشان داده میشوند

طبق عکس زیر :