آموزش بک آپ گیری از نرم افزار و لیست کانال ها برای رسیورهای آیکلاس مدل های sun1 3g hd pvr-sun2 3g hd pvr-sun3 3g hd pvr-sun4 3g hd pvr

آموزش کار کردن با رسیورهای آیکلاس سان sun

آموزش بک آپ گیری از نرم افزار و لیست کانال ها برای رسیورهای آیکلاس مدل های

sun1 3g hd pvr-sun2 3g hd pvr-sun3 3g hd pvr-sun4 3g hd pvr

روش بک آپ گرفتن

 

 

برای دانلود آموزش در صفحه دانلود بر روی Regular download link کلیک نمایید.