روش نصب موتور گردان با تنظیم usals در hivion- iclass 9696 hd

طریقه آسان نصب موتور گردان با تنظیمusals در hivion- iclass 9696 hd

**********
طریقه آسان نصب موتور گردان با تنظیمusals در hivion- iclass 9696 hd

**********

وارد منو شوید وارد dishsetup شوید

**********
طریقه آسان نصب موتور گردان با تنظیمusals در hivion- iclass 9696 hd
**********

در قسمت switch typeگزینه usals را انتخاب کرده سپس بروی option رفته و به سمت راست بروید و set location را انتخاب کنید

**********
طریقه آسان نصب موتور گردان با تنظیمusals در hivion- iclass 9696 hd
**********
و مختصات longitude -latitiude خود را وارد کنید بطور مثل عددهای وارد شده مختصات تهران می‌باشد
**********
طریقه آسان نصب موتور گردان با تنظیمusals در hivion- iclass 9696 hd
**********

اگر دقت سیستم خوب نبود با بالا -پایین کردن مقدار longitude آنرا fine کنید

**********