آموزش راه اندازی سیسیکم اکسترند 6000 به صورت تصویری

آموزش راه اندازی سیسیکم اکسترند 6000 به صورت تصویری

خوب اول این مسیر رو میریم:

menu/applications green button

منظور منو و بعد پلاگین و بعد دکمه سبز روی کنترل.

و بعد تصویر به شکل زیر میشه:

وارد ستینگ میشیم و با تصویر زیر روبرو میشیم

و شروع به دریافت میکنیم.

در تصویر بالا لیست پلاگین ها هست و درایو ها که باید همه نصب بشه.

آموزش بالا برای درایو ها بود ولی اگر بخواهیم مثلا سیسکم بگیریم به تصویر

زیر نگاه کنید:

یا آدر و یا اکستیشن میریم که پلاگین های سیسکم آنجا لیست هست.