آموزش بک آپ گیری از نرم افزار و لیست کانال ها برای رسیورهای آیکلاس مدل های sun1 3g hd pvr-sun2 3g hd pvr-sun3 3g hd pvr-sun4 3g hd pvr

آموزش کار کردن با رسیورهای آیکلاس سان sun

آموزش بک آپ گیری از نرم افزار و لیست کانال ها برای رسیورهای آیکلاس مدل های

sun1 3g hd pvr-sun2 3g hd pvr-sun3 3g hd pvr-sun4 3g hd pvr

روش بک آپ گرفتن

 

 

برای دانلود آموزش در صفحه دانلود بر روی Regular download link کلیک نمایید.


آموزش بک آپ گیری از نرم افزار و لیست کانال ها برای رسیورهای آیکلاس مدل های a9a9 hd – k9k9 hd

آموزش بک آپ گیری از نرم افزار و لیست کانال ها برای رسیورهای آیکلاس مدل های  a9a9 hd – k9k9 hd 

 

لینک دانلود آموزش

 

برای دانلود آموزش در صفحه دانلود بر روی Regular download link کلیک نمایید.

آموزش بک آپ گیری از نرم افزار و لیست کانال ها برای رسیورهای آیکلاس مدل های ( N9N9 WiFi HD PVR SD CARD-B9B9 WiFi HD PVR SD CARD )

آموزش بک آپ گیری از نرم افزار و لیست کانال ها برای رسیورهای آیکلاس مدل های

N9N9 WiFi HD PVR SD CARD-B9B9 WiFi HD PVR SD CARD

 

لینک دانلود آموزش

 

برای دانلود آموزش در صفحه دانلود بر روی Regular download link کلیک نمایید.